Disclaimer

Disclaimer 2018-07-02T00:44:47+00:00

Akkoord website Zaak op Zuid i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Overeenkomst voor het gebruik van de website van Zaak op Zuid.

Soms hebben wij bepaalde gegevens van u of uw organisatie nodig, zoals naam en (e-mail) adres. Deze gegevens worden door Zaak op Zuid niet aan derden verstrekt.

Wanneer u op onze website voorzieningen gebruikt waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden betreffende het gebruik van die gegevens. Deze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop u onze website voor het eerst gebruikt. Behalve bij info-aanvraagformulieren en inschrijvingsformulieren kunnen alle delen van de website veilig worden gebruikt zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken of gegevens over u worden verzameld. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden verzoeken wij u om geen voorzieningen te gebruiken waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben.

Zaak op Zuid kan uw persoonlijke gegevens opslaan in een bestand op basis van door u getoonde interesse in de nieuwsbrief. Diverse wetten verplichten ons u te vragen hiermee akkoord te gaan. Bent u niet akkoord dan kunnen wij geen verzoeken afhandelen waarvoor wij uw gegevens nodig hebben.

U kunt Zaak op Zuid online bezoeken zonder ons te melden wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te verstrekken, u kunt echter niet inschrijven voor de nieuwsbrief of informatie aanvragen zonder enkele contactgegevens te verstrekken.

Uw rechten

  • U hebt het recht te weten welke gegevens wij van u bewaren en deze zonodig te corrigeren
  • U hebt het recht ons te vragen deze gegevens niet te gebruiken
  • Ook kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt om nader contact met u op te nemen
  • Verzoeken om uw gegevens niet (meer) te gebruiken kunt u richten aan: info@zaakopzuid.nl

Krachtens bepaalde wetten is het soms niet mogelijk om alle of enkele van bovengenoemde rechten uit te oefenen. Wetgeving kan ons verplichten gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.

Zaak op Zuid verkoopt of distribueert geen persoonsgegevens naar derden; deze gegevens dienen uitsluitend voor eigen gebruik om u te informeren over cursussen, opleidingen en andere vakgerichte activiteiten.

Juridische aspecten website Zaak op Zuid

Auteursrecht

Alle rechten op deze website worden voorbehouden, inclusief auteursrechten en databankrechten, die gelieerd zijn aan Zaak op Zuid, of die Zaak op Zuid anderszins gebruikt zoals onder de van toepassing zijnde wetten of door de oorspronkelijke houder van de auteursrechten is toegestaan. Daarom is het u niet toegestaan om tekst, afbeeldingen, grafisch werk, logo’s, knoppen, pictogrammen, foto’s en hun selectie en/of opstelling, evenals onderliggende broncode en software voor commerciële of openbare doeleinden te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, opnieuw uit te geven, uit te zenden of over te dragen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Zaak op Zuid of de houder van de auteursrechten.

Alle namen, afbeeldingen en logo’s die de producten van Zaak op Zuid identificeren zijn eigendom van Zaak op Zuid.

Zaak op Zuid maakt geen gebruik van cookies.

Op sommige pagina’s van onze website kunnen elektronische afbeeldingen staan, web beacons geheten die ons in staat stellen te tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebben bezocht.

Web beacons verzamelen uitsluitend de data en tijden waarop een pagina wordt bekeken en een omschrijving van de pagina waarop de web beacon is geplaatst.